Leeftijd Van 12 - 18, Van 8 - 12, Vanaf 18
Categorie Mens & Maatschappij
Vraag informatie op
Praktische info

Duur: 1,5 tot 2,5 uur ( in overleg met school)
Max. deelnemers: 20
Leeftijd: v.a. groep 7 – 10 jaar

Voor aanvragen van deze voorlichting mag rechtstreeks contact opgenomen worden met
Lotte Heemskerk – l.heemskerk@lumenswerkt.nl

Seks op Social Media: Seksuele weerbaarheid – Voorlichting voor scholen (PO, VO, MBO)

Combinatie van Ik ben van Mij en No Shame

Seksualiteit speelt een belangrijke rol in het leven van veel jongeren. Internet en social media bieden op dit vlak een grenzeloze hoeveelheid aan informatie en verleidingen. Dat kan meeslepend en verwarrend zijn voor jongeren. Het kan tot veel onzekerheid leiden of juist tot grensoverschrijdend gedrag tegenover anderen. Het is bij uitstek een onderwerp dat niet onbesproken zou moeten blijven, omdat de norm dan wellicht wordt bepaald door stoere praat¬ en extreme beelden. Een groepsdiscussie met neutrale gespreksleiding is een goede manier om seksualiteit en relatievorming tegen het licht te houden. Deze voorlichting biedt die mogelijkheid. De deelnemers werpen een blik in de spiegel en worden zich bewust van hun houding ten opzichte van seksualiteit en relaties. Dat geeft houvast in hun verdere ontwikkeling.

Inhoud workshop

De precieze thema’s in deze voorlichtingen bepalen we aan de hand van de signalen en vragen van docenten. Wij sluiten aan bij wat er bij de deelnemers leeft en speelt. Zo kan de ene voorlichting jongeren handvatten bieden om hun seksualiteit te ontdekken en daar op een gezonde manier mee om te gaan. En zoomt een andere vooral in op het leren kennen van de eigen grenzen. Dit alles op een leuke, leerzame en recht voor zijn raap manier, passend bij de tijd waarin deze jongeren opgroeien.

De voorlichting wordt gegeven door preventiemedewerkers van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd) prostitutie die gespecialseerd zijn in het werken met jongeren met risicovol seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Beleving, plezier en talentontwikkeling

Workshops van Dynamo zijn altijd origineel, verrassend en gevarieerd. We zijn immers een podium voor beleving, plezier en talentontwikkeling. Waar jongeren en jong denkende mensen hun (soms onvermoede) talenten kunnen ontdekken, laten zien en ontwikkelen. Gewoon om plezierig bezig te zijn. Of om een leuke bezigheid te ontdekken. Of om met hun talent hun toekomst op te bouwen. Een bruisende plaats van inspiratie.

Onze workshops

• Keuze uit meer dan 30 workshops op het vlak van muziek, kunst, cultuur, sport, technologie en nieuwe media.
• Workshops zijn op maat van uw wensen samen te stellen en in combinatie in te zetten.
• Voor kleine én grote groepen, bij Dynamo én in company.
• Aantrekkelijke prijzen, full service.