Leeftijd Van 12 - 18, Vanaf 18
Categorie Mens & Maatschappij
Vraag informatie op
Praktische info

Duur: v.a. 5 uur
Max. deelnemers: 100
Leeftijd: v.a. 12 jaar

Over de streep

In onze informatiemaatschappij komt de ontwikkeling van Nederland als multiculturele samenleving dagelijks bij ons binnen. De directe toegankelijkheid van digitale communicatiekanalen biedt iedereen bovendien de mogelijkheid om te zeggen wat men daarvan vindt. Gevoelens, meningen, oordelen. Zo worden mooie initiatieven gedeeld, maar ook onderbuikgevoelens, veroordelingen en uitingen van haat. En dat is onwillekeurig van invloed op ieders denken en doen. Merk je als docent ook dat jongeren soms te weinig respect en begrip voor elkaar hebben? Denk dan eens aan een workshop over deze materie. In de actieve workshop ‘Over de Streep’ brengen we jongeren met verschillende achtergronden meer tot elkaar en stimuleren we wederzijds respect. Als leerkracht kun je veelvoorkomende problemen aandragen waar we in de workshop op ingaan. ‘Over de streep’ kweekt meer onderling begrip en legt zo een basis voor een betere omgang met elkaar.

Beleving, plezier en talentontwikkeling

Workshops van Dynamo zijn altijd origineel, verrassend en gevarieerd. We zijn immers een podium voor beleving, plezier en talentontwikkeling. Waar jongeren en jong denkende mensen hun (soms onvermoede) talenten kunnen ontdekken, laten zien en ontwikkelen. Gewoon om plezierig bezig te zijn. Of om een leuke bezigheid te ontdekken. Of om met hun talent hun toekomst op te bouwen. Een bruisende plaats van inspiratie.

Inhoud workshop

De workshopbijeenkomst start met een spel om de deelnemers op hun gemak te stellen. Van daaruit worden problemen langzaamaan bespreekbaar gemaakt. Hierbij sluiten we aan bij het niveau van de jongeren en de aangedragen thema’s. Via stellingen en vragen met twee antwoordmogelijkheden stappen de deelnemers naar het vak van hun antwoord. Daarmee wordt snel inzichtelijk hoe meningen zijn verdeeld. Per thema worden deelnemers gevraagd de achtergrond van hun keuze toe te lichten. Zo ontstaan diepgaande discussies.
Omdat deze workshop een grote impact kan hebben op de deelnemers, kunnen we scholen een voor- en natraject bieden. We helpen leerkrachten daarbij om oog te houden op de effecten van de discussies.

Sociaal ondernemen

De workshopdocenten zijn talentvolle en gepassioneerde jongeren die we zelf opleiden samen met Fontys Hogescholen. Zo kunnen ze hun talent doorgeven aan anderen. Met het afnemen van workshops bij Dynamo geeft u uiting aan uw sociale betrokkenheid. Het biedt jongeren immers kansen zich verder te ontwikkelen.

Onze workshops

• Keuze uit meer dan 30 workshops op het vlak van muziek, kunst, cultuur, sport, technologie en nieuwe media.
• Workshops zijn op maat van uw wensen samen te stellen en in combinatie in te zetten.
• Voor kleine én grote groepen, bij Dynamo én in company.
• Aantrekkelijke prijzen, full service.